BERRITXU GAZTEOK EINAZ!

Berritxu Gazteok Einaz, Berritxuko 14-25 urte bitarteko gazteekin burutu  dugun prozesua da. Ikerketa Ekintza Parte hartzailea (IEP) metodologian oinarriturik, biztanleriaren sektore garrantzitsu horren diagnostikoa osatu, ekintza plana definitu eta Satorzulo gazteen eraikina biziberritzeko zenbait proiektu martxan jarri dira.

Berritxu Gazteok Einaz ha sido un proceso realizado con  jóvenes de entre 14 y 25 años de Berriatua. Basándonos en la metodología Investigación Acción Participativa (IAP)  se ha elaborado un diagnóstico, se ha definido un plan de acción y se han puesto en   marcha varios proyectos con el fín de revivir el centro social para jóvenes Satorzulo.