>Eraldaketa sozialerako espazio eta prozesuen sorkuntzan lan egiten duen kooperatiba gara.

Hiritik At 2013an sortu zen kooperatiba da, esperientzia akademiko, sozial eta profesional anitzeko taldea gara. Elkarlanean oinarritutako ikuspegi integral batetik, lurraldeari lotutako tokiko garepenerako proiektuak burutzen ditugu. Besteen artean, hirigintza, arkitektura, mugikortasuna, agroekologia, ekonomia sozial eraldatzailea, parte hartzea, generoa eta plan estrategikoak lantzen ditugu.

>Cooperativa multidisciplinar que trabaja en la creación de espacios y procesos para la transformación social.

Somos una cooperativa creada en 2013 por personas con diferentes formaciones, experiencias sociales y trayectorias profesionales. Intentamos mediante una visión integral y colaborativa poner en marcha procesos de desarrollo local vinculados al territorio.  Trabajamos entre otros los ámbitos de urbanismo, arquitectura, movilidad, agroecología, economia social y transformadora, procesos participativos, de género y planes estrátegicos

>Coopérative multidisciplinaire qui travaille dans la création d’espaces et de processus pour la transformation sociale.

Nous sommes une coopérative créée en 2013 par différentes personnes avec des backgrounds académiques, sociaux et professionnelx divers. Nous partons d’une vision intégrale et collaborative pour mettre en marche des projets de développement local liés au territorie. Entre autres, nous travaillons dans les domaines de l’urbanisme, l’architecture, la mobilité, l’agroécologie, l’économie sociale et solidaire, la participation, le genre et les plans stratégiques.

>Miren Lanz Solbes

Ingenieritza ikasketak burutu ditut Donostian. Karrera amaierako proiektua Kongoko Errepublika Demokratikoan burutu dut. Bilgune Feministako kide naiz eta espazioa eta generoa aztertu eta eraldatzeko proiektuetan parte hartu dut. Hiritik At-en ahalduntze prozesuak diseinatzen eta dinamizatzen ditut.

He cursado estudios de Ingeniería en Donosti. Realicé el proyecto fin de carrera en la Républica democrática del Congo. Militante del movimiento feminista. Actualmente interesada en la investigación de la relaciòn espacio-género y la transformación del mismo. Diseño y dinamizo los procesos de empoderamiento en Hiritik At.

Je suis ingenieur et activiste d’une organisation féministe. Je travaille sur des projet d’analyse et de transformation de la relation espace-genre. A Hiritik At, je designe et dynamise les processus de participation.

>Mikel Valero Alzaga

Arkitektoa eta nekazaria. Donostiako Arkitektura eskolan eta Ljubljanako (Eslobenia) Arkitektura fakultatean burutu ditut ikasketak.Bertan, Etxegorri arkitektura ikasleen taldean parte hartu nuen. Irungo hainbat mugimendu sozialetan ibili naiz eta azken urteetan, Aldatsa baratza kooperatiba osatu eta bertako nekazaria naiz. Hiritik At-en prozesuen diseinuetan parte hartzen dut eta diseinu grafikoaz arduratzen naiz.

Arquitecto y agricultor. He realizado mis estudios en la ETSA de San Sebastian y Ljubljana (Eslovenia). Participante del grupo de estudiantes de arquitectura Etxegorri. Activista de diferentes movimientos sociales. Desde hace años fundador de la cooperativa Aldatsa baratza y agricultor en la misma. Responsable del diseño de procesos y diseñador gráfico en Hiritik At.

Architecte et agriculteur. J’ai réalisé mes études à Donostia et Ljubljana (Slovénie). Je suis activiste de différentes organisations sociales. Je suis fondateur et je travaille à la coopérative agricole Aldatsa. A Hiritik At, je participe à la conception et dynamisation de processus de participation et je m’occupe du design graphique.

>Ibai Esteibarlanda

Arkitektoa. Donostiako Arkitektura eskolan egin ditut ikasketak eta Etxegorri taldean ibili naiz hainbat urteetan. Hainbat mugimendu sozialetan parte hartu dut. Hiritik At-en gestioa eta kooordinazioan aritzen naiz.

Arquitecto por la ETSA de San Sebastian. Participante del grupo de estudiantes de arquitectura Etxegorri. Activista en diferentes movimientos sociales. Responsable de la gestión y coordinación de procesos en Hiritik At.

Architecte. J’ai réalisé mes études à la faculté d’architecture de Donostia. Je suis activiste de différentes organisation socio-politiques. Je suis le responsable de la gestion et la coordination de procès à Hiritik At.

>Karlos Renedo Lara

Arkitektoa. Ikasketak Donostiako eta Lisboako Arkitektura eskoletan burutu ditut. Etxegorriko kide izan naiz. Soziologiako ikasketak ere egin ditut. Hirigintza batzorde ezberdinetan parte hartu dut. Auzo eta herri mugimenduko kidea naiz. Hiritik At-en hirgintza eta formakuntza proiektuetan kolaboratzaile moduan aritzen naiz.

Arquitecto. Realicé los estudios en la ETSA de San Sebastián y en la Universidad Lusiada de Lisboa. He cursado estudios de sociologia en la UNED. Asesor urbanístico y partipante en diferentes comisiones de planeamiento urbano y territorial. Activista en diferentes experiencias del movimiento vecinal y popular. Colaborador en Hiritik At para cuestiones de formación y urbanismo.

Architecte. J’ai réalisé mes études à la faculté d’architecture de Donostia et à l’Université Lusiada de Lisbonne. J’ai aussi des études de sociologue. J’ai été conseiller d’urbanisme et j’ai participé dans différentes commisions de planification urbaine et territoriale. A Hiritik At, je collabore sur des questions de formation et urbanisme.

>Ainhoa Retegi Errandonea

Ingenieri zibileko ikasketak burututakoa Donostiako eskola Politeknikoan eta Paisaia eta Ingurugiroan espezializatua Iruñean. Honetaz gain, enpresen gestio eta antolakuntza aholkularitzan esperientzia. Hiritik At­-en hirigintza arloko proiektuetan lan egiten dut eta proiektuen adierazpen grafikoaren arduradunetako bat naiz.

Ingeniera civil por la Escuela Politécnica de Donostia y especialista en Paisaje y Medio Ambiente por la Universidad de Iruña. Tengo experiencia en gestión y organización de empresa. En Hiritik At me ocupo de los proyectos de urbanismo y de la representación gráfica de los mismos.

Ingenieur civile et expertise en Environnement et Paysagisme. Expérience dans l’organisation et la gestion de l’entreprise. A Hiritik At, je m’occupe de projets d’urbanisme et de la représentation graphique.

>Iker Eizagirre

EHU­ko eskola politeknikoan arkitektura teknikoko ikasketak egin ditut, gradu amaierako lana Sardinian egin nuen, gazteentzako alberge baten inguruko proiektu batean. Bestetik, UNED- en antropologia gradua egin dut, eta amaierako proiektua Argentina­n amaitu nuen, Buenos Airese­ko bolibiar komunitatearekin lanean. Egun, EHU­ko antropologia sozialaren masterra burutzen ari naiz. Hiritik At-­en, prozesu parte hartzaileen diseinu eta egikaritzeaz arduratzne naiz.

He realizado estudios de arquitectura técnica en EHU, y realicé el trabajo de fin grado en Cerdeña trabajando un proyecto de albergue juvenil. Por otra parte, he cursado el grado en antropología social y cultural en la UNED, y completé mi trabajo de fin de grado en Argentina trabajando junto con la comunidad boliviana en Buenos Aires. Actualmente estoy realizando el máster en antropología social y cultural en EHU. En Hiritik At, me dedico a la planificación y ejecución de los proceso participativos.

Architecte technique eta antropologue social et culturel. J’ai réalisé mes études dans les universités EHU et UNED et réalisé des pratiques internationales à Cerdegne et en Argentine. A Hiritik At, je m’occupe de la la planification et la coordination des processus de participation.